סדנה יומית כוללת:

סדנה
יומית

סדנה
יומית

אני מתעניין/ת בסדנה

מבנה הסדנה עד 10 משתתפים, תתקיים בסביבה נוחה ונעימה בתל אביב
כ-6 שעות כולל אירוח כיבוד

תודה על התעניינותך,

מידע הכולל עלות, מקום הסדנה ומועדים פנויים ישלח בהודעת סמס.

בחירת המשתתפים בסדנאות תקבע ע"פ שיקול דעת מקצועית ע"י הצוות המארגן