שמי רינת נחום, רבים מכירים אותי כרינת נחום HEAD HUNTER, זה נכון. אבל לא רק.
כפרופיילרית, שזה המקצוע שלי אני עוסקת בזיהוי, באבחנות והתאמות לקישורים עסקיים ותעסוקתיים. הפועל היוצא לעקרונות הפרופיילינג זו היכולת לבצע מאצ' מדוייק ונכון ע"פ אדפטציות אישיות ועסקיות.

כיועצת ארגונית הנמצאת במרכזי הדיונים על שינויים והתאמות למארג המשאב האנושי אני משנה, מעדכנת ומתנהלת כגורם תומך החלטה עסקית וארגונית. במרוצת השנים הפכתי את הצמד המילים "השמת מנהלים" למתודולוגיה שלמה הכוללת גישה הוליסטית בין העולם התעסוקתי לאיכות החיים. עכשיו תכניות "האצה לאקזיטים תעסוקתיים" (בוצעו עד עתה באופן אישי מול מנהלים) יוצאות לדרך נוספת בסדנא ייחודית.
לפני 15 שנה החלטתי לעזוב הכל מאחור, לקחתי איתי צידה לדרך את כל מה שאני יודעת משנים קודמות כמנהלת בכירה בחברות משמעותיות ולפנות לדרך חדשה.
יצאתי לדרך עצמאית שהיא כולה ברוח שלי, פיתחתי תכניות מנטורינג  ליצירת מציאות רצויה: למנהלים מנהלות ולא.נשים באמצע הדרך. התכנית מבוססת על השילוב המוצלח בין משרה טובה, תגמול ראוי ותפיסת עולמי שהאדם הוא במרכז – בכל שלב, גם בתעסוקה וגם בחיים האישיים. מתוך הכלים השלובים הללו יצרתי תכניות המשך לקריירה ובהתאמה אישית ולמציאות הנוכחית.
בכל תכניות האקזיט שהובלתי בתחומי הקריירה, שיפור תנאי השכר ופתרון משברים אישיים רציתי בכל מאודי להיות זו שמצליחה לחולל את השינוי אצל הא.נשים. זה מה שהניע אותי, הצורך הקיומי שלי בלזקוף זכויות כל יום, כל השנה.

שמי רינת נחום, רבים מכירים אותי כרינת נחום HEAD HUNTER, זה נכון. אבל לא רק.
כפרופיילרית, שזה המקצוע שלי אני עוסקת בזיהוי, באבחנות והתאמות לקישורים עסקיים ותעסוקתיים. הפועל היוצא לעקרונות הפרופיילינג זו היכולת לבצע מאצ' מדוייק ונכון ע"פ אדפטציות אישיות ועסקיות.

כיועצת ארגונית הנמצאת במרכזי הדיונים על שינויים והתאמות למארג המשאב האנושי אני משנה, מעדכנת ומתנהלת כגורם תומך החלטה עסקית וארגונית. במרוצת השנים הפכתי את הצמד המילים "השמת מנהלים" למתודולוגיה שלמה הכוללת גישה הוליסטית בין העולם התעסוקתי לאיכות החיים. עכשיו תכניות "האצה לאקזיטים תעסוקתיים" (בוצעו עד עתה באופן אישי מול מנהלים) יוצאות לדרך נוספת בסדנא ייחודית.
לפני 15 שנה החלטתי לעזוב הכל מאחור, לקחתי איתי צידה לדרך את כל מה שאני יודעת משנים קודמות כמנהלת בכירה בחברות משמעותיות ולפנות לדרך חדשה.
יצאתי לדרך עצמאית שהיא כולה ברוח שלי, פיתחתי תכניות מנטורינג  ליצירת מציאות רצויה: למנהלים מנהלות ולא.נשים באמצע הדרך. התכנית מבוססת על השילוב המוצלח בין משרה טובה, תגמול ראוי ותפיסת עולמי שהאדם הוא במרכז – בכל שלב, גם בתעסוקה וגם בחיים האישיים. מתוך הכלים השלובים הללו יצרתי תכניות המשך לקריירה ובהתאמה אישית ולמציאות הנוכחית.
בכל תכניות האקזיט שהובלתי בתחומי הקריירה, שיפור תנאי השכר ופתרון משברים אישיים רציתי בכל מאודי להיות זו שמצליחה לחולל את השינוי אצל הא.נשים. זה מה שהניע אותי, הצורך הקיומי שלי בלזקוף זכויות כל יום, כל השנה.

עכשיו הגיעה העת להיפגש גם ביחד... בסדנאות קטנות ודסקרטיות ולבצע מהלכים לקראת ובזמן הצעד הבא ←

הסדנה

שמי רינת נחום, רבים מכירים אותי כרינת נחום HEAD HUNTER, זה נכון. אבל לא רק.
כפרופיילרית, שזה המקצוע שלי אני עוסקת בזיהוי, באבחנות והתאמות לקישורים עסקיים ותעסוקתיים. הפועל היוצא לעקרונות הפרופיילינג זו היכולת לבצע מאצ' מדוייק ונכון ע"פ אדפטציות אישיות ועסקיות.

כיועצת ארגונית הנמצאת במרכזי הדיונים על שינויים והתאמות למארג המשאב האנושי אני משנה, מעדכנת ומתנהלת כגורם תומך החלטה עסקית וארגונית. במרוצת השנים הפכתי את הצמד המילים "השמת מנהלים" למתודולוגיה שלמה הכוללת גישה הוליסטית בין העולם התעסוקתי לאיכות החיים. עכשיו תכניות "האצה לאקזיטים תעסוקתיים"
(בוצעו עד עתה באופן אישי מול מנהלים) יוצאות לדרך נוספת בסדנא ייחודית.
לפני 15 שנה החלטתי לעזוב הכל מאחור, לקחתי איתי צידה לדרך את כל מה שאני יודעת משנים קודמות כמנהלת בכירה בחברות משמעותיות ולפנות לדרך חדשה.
יצאתי לדרך עצמאית שהיא כולה ברוח שלי, פיתחתי תכניות מנטורינג  ליצירת מציאות רצויה: למנהלים מנהלות ולא.נשים באמצע הדרך. התכנית מבוססת על השילוב המוצלח בין משרה טובה, תגמול ראוי ותפיסת עולמי שהאדם הוא במרכז – בכל שלב, גם בתעסוקה וגם בחיים האישיים. מתוך הכלים השלובים הללו יצרתי תכניות המשך לקריירה ובהתאמה אישית ולמציאות הנוכחית.
בכל תכניות האקזיט שהובלתי בתחומי הקריירה, שיפור תנאי השכר ופתרון משברים אישיים רציתי בכל מאודי להיות זו שמצליחה לחולל את השינוי אצל הא.נשים. זה מה שהניע אותי, הצורך הקיומי שלי בלזקוף זכויות כל יום, כל השנה.

עכשיו הגיעה העת להיפגש גם ביחד... בסדנאות קטנות ודסקרטיות ולבצע מהלכים לקראת ובזמן הצעד הבא ←

הסדנה

**נא לא לשלוח קו"ח ב- WhatsApp קו"ח לא נפתח ולא נקרא בצ'ט

© כל הזכויות שמורות לרינת נחום Head Hunter השמת מנהלים, אין להעתיק, לשכפל, להדפיס ולהפיץ תוכן ללא אישור.